Service bulletin

vedr. hjulleje nedbrud Nissan Navara.

Efter at have undersøgt reklamationer vedr. nedbrudte baghjulslejer (NK762245), monteret på Nissan Navara D40 2006-2010, har NK identificeret nedenstående problem som kan forårsage leje nedbrud.

På den nævnte bilmodel er der monteret en udluftningsventil på oversiden af bagakslen. Hvis udluftningsventilen pga. snavs eller rust er tilstoppet, vil trykket i bagakslen under kørsel blive for højt, hvorved olien presses gennem tætningen mellem aksel og hjulleje. Fedtet i hjullejet vil som konsekvens heraf blive vasket ud og lejet bryder sammen.

Rengøring eller udskiftning af udluftningsventil kan forhindre skader på lejer.

Fedt og olie er løbet ud fra aksel og brændt af.

Skaderne på lejet er tydelige.

 

DERFOR! Husk altid at rengøre eller udskifte udluftningsventilen i forbindelse med service.